Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting AZ (IIIA), Kabinet van de Koning en CTIV 2018

34775 III 6 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 6

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de intrekkingswet voor het referendum niet onreferendabel te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak