Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 50 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 50

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de verbreding van de A27 ter hoogte van Hilversum sprake is van een forse bomenkap, waar omwonenden veel hinder door ondervinden,

overwegende dat (natuur)compensatie van die bomen door het rijk wordt voorgestaan,

verzoekt de regering, in overleg met omwonenden en betrokken overheden welwillend te bezien of de (natuur)compensatie kan plaatsvinden door de aanleg van een geluidscherm,

en gaat over tot de orde van de dag

Von Martels

Laçin

Kröger

Gijs van Dijk