Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN AMHAOUCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 51

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de realisering Maaslijn (Nijmegen–Sittard) problemen kent door vertraging en een financieel tekort;

overwegende dat alle politieke partijen in het Limburgs parlement een oproep steunen voor complete realisatie

overwegende dat de Provincie Limburg wederom een substantiële bijdrage wil doen,

overwegende dat regionale initiatieven bijdragen aan positieve ontwikkelingen aan leefbaarheid en economie van de regio.

verzoekt de regering, zich in te spannen samen met de betrokken provincies de complete realisering van de Maaslijn (inclusief station Grubbenvorst–Greenport Venlo) te bewerkstelligen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Von Martels

Amhaouch