Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 54 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN AMHAOUCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 54

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de realisering Maaslijn (Nijmegen- Sittard) problemen kent door vertraging en een financieel tekort;

overwegende dat alle politieke partijen in het Limburgs parlement een oproep steunen voor complete realisatie;

overwegende dat de provincie Limburg wederom een substantiële bijdrage wil doen,

overwegende dat regionale initiatieven bijdragen aan positieve ontwikkelingen aan leefbaarheid en economie van de regio;

verzoekt de regering in overleg met de provincies de financiële uitdagingen hiertoe voor de Kamer inzichtelijk te maken en mogelijke niet-financiële oplossingsrichtingen aan te geven;

en gaat over tot de orde van de dag,

Von Martels

Amhaouch