Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 2018

34775 V 3 Mededeling

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 3

Den Haag, 19 september 2017

Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.