Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

34775 IX B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN

Vergaderjaar 2017-2018

B

Vastgesteld 16 januari 2018

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
De Grave

De griffier van de commissie,
Van Dooren