Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 60 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 60

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het naar de opvatting van de regering hoogst waarschijnlijk is dat Islamitische Staat (IS) zich schuldig heeft gemaakt aan genocide in Irak en Syrië;

constaterende dat IS-strijders met een Nederlands paspoort gevangenzitten in de regio, maar niet vervolgd worden;

van mening dat het belangrijk is dat van genocide verdachte individuen worden vervolgd conform internationaalrechtelijke normen;

verzoekt de regering, initiatieven te nemen opdat van genocide verdachte IS-strijders wel worden vervolgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ploumen