Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 61 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 61

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in de breed gesteunde motie Rouvoet c.s. (21501–20, nr. 270) de regering heeft verzocht om in het kader van de dialoog met Turkije voortdurend en nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen;

overwegende dat moties die nadien zijn ingediend betreffende de Armeense genocide, niet moeten worden beschouwd als een afzwakking, maar als een aanvulling op deze motie;

verzoekt de regering, daarom, in het kader van de dialoog met Turkije voortdurend en nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij