Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 57

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2018

Hierbij bied ik u het Startdocument MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo aan1. Dit Startdocument is tevens vastgesteld door de dagelijkse besturen van provincie Limburg, gemeente Venlo en waterschap Limburg.

Op 12 oktober 2016 hebben regio en Rijk in het BO MIRT Zuid-Nederland op basis van het regionaal voorstel besloten om een integrale MIRT/HWBP-verkenning te starten naar rivierverruiming in de regio Venlo. In het BO MIRT Zuid-Nederland 2017 hebben partijen het besluit en de scope van de verkenning herbevestigd. Door de betrokken partijen is nu bijgaande Startbeslissing opgesteld.

Met de publicatie van het Startdocument gaat de HWBP/MIRT-verkenning formeel van start.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl