Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 60 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 60

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2018

In uw brief van 21 november 2017 heeft u de Algemene Rekenkamer verzocht advies uit te brengen over een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 34 775 A, nr. 11).

Bij deze laten wij u weten aan uw verzoek te voldoen. Onze inspanningen zijn erop gericht om het advies vóór Verantwoordingsdag aan de Eerste en Tweede Kamer te sturen. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Algemene Rekenkamer


drs. A.P. (Arno) Visser, president


drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris