Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 62

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Op 9 maart 2018 ontving ik Kamervragen van het lid Kröger (GroenLinks) over berichten «NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS» en «Iedereen wil openbaar vervoer, niemand wil het betalen.».1 Op 14 maart 2018 is door de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het verzoek gedaan te reageren op het bericht «NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS»2.

Op 15 maart 2018 is uw Kamer geïnformeerd over dat in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland geconstateerd is dat voor besluitvorming over de verbouwing van Amsterdam Centraal in relatie tot Amsterdam Zuid behoefte bestaat aan aanvullende informatie (Kamerstuk 34 775 A, nr. 61). Deze aanvullende informatie is ook van belang voor de beantwoording van de Kamervragen en het verzoek van de Vaste Commissie. Ik zal de vragen van uw Kamer zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen van deze aanvullende informatie beantwoorden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

Noot 1: NRC, 5 en 7 maart 2018, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1696.

Noot 2: NRC, 5 maart 2018.