Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 66

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2018

In 2017 bent u per brief (Kamerstuk 34 775 A, nr. 5) geïnformeerd over het voornemen tot het creëren van productartikel 20, een apart begrotingsartikel voor de planflexibele middelen in het Infrastructuurfonds. Uw Kamer heeft verzocht tot aanvullende informatie over de vorming van dit nieuwe artikel en daarbij aangegeven deze informatie voorafgaand aan Verantwoordingsdag (16 mei) te willen ontvangen.

Middels deze brief meld ik u dat het helaas niet haalbaar blijkt om de aanvullende informatie binnen de gestelde termijn aan te reiken. Er is namelijk meer tijd nodig voor zorgvuldige afstemming.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de gevraagde aanvullende informatie doen toekomen, in ieder geval ruimschoots voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen van Infrastructuur en Waterstaat op 20 juni.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga