Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 82

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

Bij het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Wob-verzoeken ingediend naar documenten inzake o.m. «correspondentie over de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken en zijn mogelijke contacten met Rusland/de Russische president». In reactie op deze Wob-verzoeken wordt informatie (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Voor de volledigheid wijs ik u erop, mede namens de Minister-President, dat deze documenten zijn gepubliceerd op rijksoverheid.nl (documenten/Wob-verzoeken).

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok