Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 84

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2018

Op 18 mei 2018 verzocht de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van uw Kamer mij om openbaarmaking van één passage uit de vertrouwelijke Kamerbrief van 14 mei 2018 over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten (Kamerstuk 34 775 V, nr. 79). Tegen openbaarmaking van deze onderstaande passage heb ik geen bezwaar. De informatie is in lijn met de informatie die uw Kamer in andere correspondentie eerder toeging, zoals in de antwoorden op schriftelijke Kamervragen van 17 november 2017 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 448 en 449).

De consulaire bijstand aan de heer J.S. wordt langs bestaande lijnen voortgezet. Voorts geldt dat de heer J.S. naar verwachting in de tweede helft van dit jaar in Californië zal verschijnen voor de parole commissie die kan besluiten over een vervroegde vrijlating. Nederland heeft steun uitgesproken voor een vervroegde vrijlating op humanitaire gronden en zal dit ook de komende tijd bij alle passende gelegenheden doen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok