Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 85

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2018

Met mijn brief van 8 maart 2018 (Kamerstuk 34 775 V, nr. 64) informeerde ik uw Kamer in antwoord op schriftelijke vragen over de verschillende manieren waarop het publiek wereldwijd actief wordt betrokken bij het moderniseren van de consulaire dienstverlening.

In aanvulling daarop deel ik u mee dat deze maand op www.internetconsultatie.nl de algemene publieke consultatie start ten behoeve van een consulaire beleidsnota. Deze beleidsnota zal kaderstellend zijn voor de consulaire dienstverlening door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nederlanders en niet-Nederlanders in het buitenland, en uiteenzetten hoe deze dienstverlening de komende jaren zal worden versterkt. De eerste consulaire beleidsnota is voorzien voor de tweede helft van dit jaar.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok