Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 90

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2018

Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, een brief inzake het consulaire domein1. De bijlagen zullen vanwege in de bijgevoegde brief beschreven redenen van vertrouwelijkheid tot en met 30 november 2018 ter inzage liggen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Noot 1: Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer