Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 91

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2018

Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2017 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. In dit jaarbericht wordt verslag gedaan van de totstandkoming en het resultaat van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in Luxemburg. Dit resultaat wordt weergegeven in samenvattingen van de 62 uitspraken in 2017 in zaken met Nederlandse deelname. Deze uitspraken kwamen in een ruime meerderheid van zaken overeen met het Nederlandse standpunt.

Dit jaarbericht wordt ook gepubliceerd op de website van het Expertise Centrum Europees Recht van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl/ecer).

Dit verslag omvat niet alle uitspraken van het EU Hof van Justitie uit 2017. Daarvoor verwijs ik naar (http://curia.europa.eu/).

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl