Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 88

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2018

Hierbij informeer ik u dat het kabinet voornemens is om op korte termijn opnieuw een Nederlandse ambassadeur in Ankara aan te stellen1.

Zoals eerder uitvoerig met uw Kamer besproken, was de relatie tussen Nederland en Turkije sinds maart 2017 verslechterd. Op 5 februari jl. heeft het kabinet daarom de Nederlandse ambassadeur in Turkije formeel teruggetrokken. In de afgelopen periode hebben opnieuw gesprekken plaatsgevonden, zowel op ambtelijk niveau als tussen mijzelf en mijn Turkse collega. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Turkije en Nederland hebben besloten de diplomatieke betrekkingen te normaliseren.

Gelijktijdig met het aantreden van een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Turkije, zal ook de nieuwe Turkse ambassadeur aantreden in Nederland.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl