Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 92 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 92

Voorgesteld 5 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen op in de Minister van Buitenlandse Zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Azarkan

Öztürk