Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

35200 XV 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 6

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Op Verantwoordingsdag publiceerden wij ons rapport bij het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bijlage bij Kamerstuk 35 200 XV, nr. 2). Vandaag ontvangt u een nieuw rapport aansluitend op het addendum dat de Minister van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Aanleiding hiervoor is de brief van 20 mei 2019 waarin de Minister van Financiën u heeft geïnformeerd over een onjuiste stand van de openstaande voorschotten (Kamerstuk 35 200, nr. 5). Door middel van de vandaag aangeboden addenda is de fout gecorrigeerd (Kamerstuk 35 200 XV, nr. 5). De aanpassingen hebben wij door middel van aanvullende controlewerkzaamheden gecontroleerd.

Als gevolg van deze fout waren de openstaande voorschotten bij de op 15 mei gepresenteerde rapporten onjuist. Daarom hebben wij een nieuw rapport vastgesteld bij het jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [XV]. Het rapport is voorzien van een toelichtend kader, en treedt in de plaats van het op 15 mei 2019 door ons aan u aangeboden rapport.

Ten slotte zullen wij de bedragen met de voorschotten die zijn opgenomen in de financiële overzichten op onze website per heden actualiseren.

Onze financiële oordelen zijn niet veranderd door deze aangelegenheid.

U kunt het rapport met addendum vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018.

Algemene Rekenkamer,


drs. A.P. (Arno) Visser, president


drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris