Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 278

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35200 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

  25-09-2019 Brief minister Uitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2018, 01-10-2019

 • 2.

  34775 AT BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  06-09-2019 Brief minister Brief van de minister van BZ over de financiering van de OVSE
  Miljoenennota 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 09-09-2019

 • 3.

  35200 32 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

  04-07-2019 Brief Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2018
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 18-07-2019

 • 4.

  34775 AS VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

  04-07-2019 Verslag van een nader schriftelijk overleg Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid'
  Miljoenennota 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 11-07-2019

 • 5.

  34902 K BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

  02-07-2019 Brief minister Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad die al dan niet openbaar zijn gemaakt
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 03-07-2019

 • 6.

  35200 31 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  11-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 7.

  35200 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  04-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Staat van de Rijksverantwoording 2018
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 21-06-2019

 • 8.

  35200 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  04-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-06-2019

 • 9.

  35200 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  04-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport bij de Nationale verklaring 2019
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 19-06-2019

 • 10.

  35200 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

  11-06-2019 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over uitbreiding van de taakopvatting van het BIT (t.v.v. 35200-21)
  Financieel Jaarverslag 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-06-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >