Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 89

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35200 IV A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR KONINKRIJKSRELATIES

  10-09-2019 Eindverslag Eindverslag
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-09-2019

 • 2.

  35200 IV 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  11-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 23-07-2019

 • 3.

  35200 IV 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  17-06-2019 Brief staatssecretaris Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 27-06-2019

 • 4.

  35200 IV 10 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN VAN DAM

  20-06-2019 Motie Motie van de leden Bosman en Van Dam over informatie over de besteding van de middelen bestemd voor rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 5.

  35200 IV 12 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

  20-06-2019 Motie Motie van het lid De Graaf over voorrang voor Nederlandse bedrijven bij de aanbesteding van wederopbouwprojecten op Sint-Maarten
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 6.

  35200 IV 11 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN ÖZÜTOK

  20-06-2019 Motie Motie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 7.

  35200 IV 13 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

  20-06-2019 Motie Motie van het lid De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 8.

  35200 IV 9 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN DIERTENS

  20-06-2019 Motie Motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 24-06-2019

 • 9.

  35200 IV 6 LIJST HOUDENDE EEN VRAAG EN ANTWOORD

  05-06-2019 onbekend Lijst houdende een vraag en antwoord, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 20-06-2019

 • 10.

  35200 IV 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  07-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018
  Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 19-06-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >