Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 100

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34902 N VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

  23-03-2020 Verslag van een nader schriftelijk overleg Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad
  Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2018, 23-03-2020

 • 2.

  35200 VII 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  11-07-2019 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslagen en slotwetten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 01-10-2019

 • 3.

  35200 VII A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING

  10-09-2019 Eindverslag Eindverslag
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 12-09-2019

 • 4.

  35200 VII 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  20-06-2019 Brief minister Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 04-07-2019

 • 5.

  35200 VII 13 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

  20-06-2019 Motie Motie van het lid Özütok over concrete doelstellingen voor het verbeteren van de rijksbrede informatiebeveiliging
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019

 • 6.

  35200 VII 15 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP

  20-06-2019 Motie Motie van het lid Middendorp over een analyse van de bedrijfsvoering van de shared service organisaties
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019

 • 7.

  35200 VII 16 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

  20-06-2019 Motie Motie van het lid Van Raak over niet meer korten van gemeenten als de regering zelf minder geld uitgeeft dan begroot
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019

 • 8.

  35200 VII 12 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

  20-06-2019 Motie Motie van het lid Özütok over voorkomen van negatieve gevolgen van het "trap op, trap af"-systeem
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019

 • 9.

  35200 VII 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN ÖZÜTOK

  20-06-2019 Motie Motie van de leden Van der Molen en Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatiebeveiliging bij het Rijk
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019

 • 10.

  35200 VII 14 MOTIE VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN DROST

  20-06-2019 Motie Motie van de leden Middendorp en Drost over voorwaarden voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het gebruik van algoritmes door overheden
  Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2018, 25-06-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >