Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IXA Nationale Schuld

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

48.095.587

1

Financiering staatsschuld

46.563.396

2

Kasbeheer

1.532.191

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

45.204.480

1

Financiering staatsschuld

34.840.000

2

Kasbeheer

10.364.480

Begrotingsstaat Nationale Schuld (Transactiebasis) voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

48.095.587

1

Financiering staatsschuld

46.563.396

2

Kasbeheer

1.532.191