Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IXB Financiën

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

7.117.510

1

Belastingen

2.886.061

2

Financiele Markten

28.769

3

Financ. act. Publiek-Private sector

366.932

4

Internationale Fin. Betrekkingen

419.328

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

75.442

6

BTW-Compensatiefonds

3.010.252

10

Nominaal en onvoorzien

97.019

21

Centraal Apparaat

233.707

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.161.243

1

Belastingen

136.740.112

2

Financiele Markten

13.021

3

Financ. act. Publiek-Private sector

984.550

4

Internationale Fin. Betrekkingen

7.032

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

280.422

6

BTW-Compensatiefonds

3.010.252

10

Nominaal en onvoorzien

0

21

Centraal Apparaat

53.355

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

16.471.958

1

Belastingen

2.872.375

2

Financiele Markten

28.769

3

Financ. act. Publiek-Private sector

18.588

4

Internationale Fin. Betrekkingen

257.820

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.012.742

6

BTW-Compensatiefonds

3.010.252

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

21

Centraal Apparaat

233.707