Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

V Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

9.534.415

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

109.805

42

Veiligheid en stabiliteit

249.370

43

Europese Samenwerking

8.389.205

44

Consulaire belangenbehartiging

50.093

46

Nominaal en onvoorzien

68.329

47

Apparaat

667.613

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

751.668

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

0

42

Veiligheid en stabiliteit

1.227

43

Europese Samenwerking

686.901

44

Consulaire belangenbehartiging

42.090

46

Nominaal en onvoorzien

0

47

Apparaat

21.450

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

9.302.958

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

91.005

42

Veiligheid en stabiliteit

232.949

43

Europese Samenwerking

8.186.402

44

Consulaire belangenbehartiging

42.472

46

Nominaal en onvoorzien

68.329

47

Apparaat

681.801