Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VI Veiligheid en Justitie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

12.080.537

31

Nationale Politie

5.598.229

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.835

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

714.452

34

Straffen en Beschermen

2.475.634

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

278.667

37

Vreemdelingen

1.101.094

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

429.422

92

Nominaal en onvoorzien

20.137

93

Geheim

3.067

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.713.616

31

Nationale Politie

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

229.498

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.212.957

34

Straffen en Beschermen

87.480

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

0

37

Vreemdelingen

156.600

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

26.581

92

Nominaal en onvoorzien

0

93

Geheim

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

12.070.607

31

Nationale Politie

5.588.856

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.835

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

714.452

34

Straffen en Beschermen

2.475.634

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

278.667

37

Vreemdelingen

1.101.094

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

428.865

92

Nominaal en onvoorzien

20.137

93

Geheim

3.067