Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

38.869.982

1

Primair onderwijs

10.472.423

3

Voortgezet onderwijs

8.123.146

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.325.690

6

Hoger beroepsonderwijs

3.005.161

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.483.810

8

Internationaal onderwijsbeleid

11.716

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

181.159

11

Studiefinanciering

5.373.215

12

Tegemoetkoming studiekosten

89.501

13

Lesgelden

6.555

14

Cultuur

777.883

15

Media

989.426

16

Onderzoek en wetenschappen

1.009.038

25

Emancipatie

15.444

91

Nominaal en onvoorzien

-244.318

95

Apparaatskosten

250.133

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.380.597

1

Primair onderwijs

17.661

3

Voortgezet onderwijs

7.361

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.000

6

Hoger beroepsonderwijs

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

16

8

Internationaal onderwijsbeleid

99

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

6.000

11

Studiefinanciering

896.901

12

Tegemoetkoming studiekosten

2.415

13

Lesgelden

238.269

14

Cultuur

494

15

Media

206.500

16

Onderzoek en wetenschappen

101

25

Emancipatie

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

95

Apparaatskosten

567

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

38.304.190

1

Primair onderwijs

10.472.423

3

Voortgezet onderwijs

8.011.153

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.278.330

6

Hoger beroepsonderwijs

2.967.916

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.493.538

8

Internationaal onderwijsbeleid

11.116

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

180.323

11

Studiefinanciering

5.373.215

12

Tegemoetkoming studiekosten

89.501

13

Lesgelden

6.555

14

Cultuur

388.142

15

Media

989.426

16

Onderzoek en wetenschappen

1.030.906

25

Emancipatie

5.831

91

Nominaal en onvoorzien

-244.318

95

Apparaatskosten

250.133