Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

X Defensie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

9.203.953

1

Opdracht Inzet

335.839

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

731.436

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.293.771

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

709.310

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

361.173

6

Investeringen Krijgsmacht

2.009.861

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

851.960

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

1.127.450

9

Algemeen

98.233

10

Centraal apparaat

1.574.248

11

Geheime uitgaven

7.470

12

Nominaal en onvoorzien

103.202

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

420.295

1

Opdracht Inzet

26.707

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

15.638

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

10.546

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

12.066

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

4.608

6

Investeringen Krijgsmacht

188.526

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

43.409

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

81.364

9

Algemeen

0

10

Centraal apparaat

37.431

11

Geheime uitgaven

0

12

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

9.429.642

1

Opdracht Inzet

308.090

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

731.436

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.293.771

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

709.310

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

361.173

6

Investeringen Krijgsmacht

2.263.299

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

851.960

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

1.127.450

9

Algemeen

98.233

10

Centraal apparaat

1.574.248

11

Geheime uitgaven

7.470

12

Nominaal en onvoorzien

103.202