Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XII Infrastructuurfonds enMilieu

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

8.430.659

11

Integraal waterbeleid

44.986

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

131.496

14

Wegen en verkeersveiligheid

36.725

16

Openbaar vervoer en spoor

18.622

17

Luchtvaart

15.162

18

Scheepvaart en havens

25.396

19

Klimaat

66.915

20

Lucht en geluid

34.729

21

Duurzaamheid

19.719

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

34.937

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

50.508

24

Handhaving en toezicht

103.314

25

Bijdrage BDU

881.588

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.595.335

97

Algemeen departement

57.813

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

313.306

99

Nominaal en onvoorzien

108

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

247.502

11

Integraal waterbeleid

0

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

8.824

14

Wegen en verkeersveiligheid

6.782

16

Openbaar vervoer en spoor

0

17

Luchtvaart

1.115

18

Scheepvaart en havens

0

19

Klimaat

224.000

20

Lucht en geluid

0

21

Duurzaamheid

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

0

24

Handhaving en toezicht

0

25

Bijdrage BDU

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

0

97

Algemeen departement

1.101

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

5.430

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

8.357.969

11

Integraal waterbeleid

32.273

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

119.225

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

16

Openbaar vervoer en spoor

7.846

17

Luchtvaart

38.305

18

Scheepvaart en havens

4.576

19

Klimaat

67.226

20

Lucht en geluid

20.729

21

Duurzaamheid

18.571

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

28.439

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

24

Handhaving en toezicht

103.314

25

Bijdrage BDU

881.534

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.595.335

97

Algemeen departement

54.487

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

309.114

99

Nominaal en onvoorzien

108