Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XIII Economische Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

5.254.455

1

Goed functionerende economie en markten

186.299

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

854.865

3

Toekomstfonds

189.595

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.187.002

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

6

Een concurr., duurz.en veilige agro-, viss.- en voedeselket.

540.378

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

809.377

8

Natuur en biodiversiteit

105.204

40

Apparaat

340.475

41

Nominaal en onvoorzien

2.500

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

3.540.037

1

Goed functionerende economie en markten

31.062

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

109.547

3

Toekomstfonds

40.588

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

3.221.211

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

0

6

Een concurr., duurz.en veilige agro-, viss.- en voedeselket.

40.981

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

75

8

Natuur en biodiversiteit

57.180

40

Apparaat

39.393

41

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

21.338.180

1

Goed functionerende economie en markten

188.396

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.023.586

3

Toekomstfonds

109.897

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

17.006.273

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

6

Een concurr., duurz.en veilige agro-, viss.- en voedeselket.

660.377

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

862.952

8

Natuur en biodiversiteit

104.964

40

Apparaat

340.475

41

Nominaal en onvoorzien

2.500

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

34.507

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

34.507

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

34.507

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

34.507

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

34.507

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

34.507