Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

32.284.230

1

Arbeidsmarkt

509.873

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.821.625

3

Arbeidsongeschiktheid

824

4

Jonggehandicapten

3.298.349

5

Werkloosheid

156.490

6

Ziekte en zwangerschap

8.118

7

Kinderopvang

2.831.198

8

Oudedagsvoorziening

24.447

9

Nabestaanden

1.348

10

Tegemoetkoming ouders

5.599.200

11

Uitvoeringskosten

468.574

12

Rijksbijdragen

11.851.418

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

96

Apparaat

295.856

98

Algemeen

31.084

99

Nominaal en onvoorzien

68.718

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.885.541

1

Arbeidsmarkt

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2.572

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

0

5

Werkloosheid

0

6

Ziekte en zwangerschap

0

7

Kinderopvang

1.548.224

8

Oudedagsvoorziening

0

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

272.478

11

Uitvoeringskosten

0

12

Rijksbijdragen

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

1.200

96

Apparaat

36.655

98

Algemeen

412

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

32.217.004

1

Arbeidsmarkt

508.873

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.761.540

3

Arbeidsongeschiktheid

824

4

Jonggehandicapten

3.298.349

5

Werkloosheid

152.392

6

Ziekte en zwangerschap

8.118

7

Kinderopvang

2.831.198

8

Oudedagsvoorziening

24.447

9

Nabestaanden

1.348

10

Tegemoetkoming ouders

5.599.200

11

Uitvoeringskosten

468.574

12

Rijksbijdragen

11.851.418

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

96

Apparaat

295.856

98

Algemeen

29.041

99

Nominaal en onvoorzien

68.718