Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

15.230.678

1

Volksgezondheid

666.585

2

Curatieve zorg

3.521.459

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.905.370

4

Zorgbreed beleid

1.083.233

5

Jeugd

90.135

6

Sport en bewegen

136.135

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

272.798

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.265.822

9

Algemeen

33.140

10

Apparaatsuitgaven

272.223

11

Nominaal en Onvoorzien

-16.222

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

99.585

1

Volksgezondheid

8.403

2

Curatieve zorg

1.053

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.441

4

Zorgbreed beleid

68.860

5

Jeugd

4.508

6

Sport en bewegen

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

0

9

Algemeen

0

10

Apparaatsuitgaven

11.679

11

Nominaal en Onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

14.653.034

1

Volksgezondheid

652.043

2

Curatieve zorg

3.052.782

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.972.691

4

Zorgbreed beleid

934.428

5

Jeugd

90.135

6

Sport en bewegen

125.320

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

272.798

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.263.880

9

Algemeen

33.140

10

Apparaatsuitgaven

271.998

11

Nominaal en Onvoorzien

-16.181