Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.466.303

41

Duurzame handel en investeringen

508.830

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

666.496

43

Sociale vooruitgang

724.927

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

396.979

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

169.071

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

78.811

41

Duurzame handel en investeringen

4.119

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

0

43

Sociale vooruitgang

0

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

0

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

74.692

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.791.516

41

Duurzame handel en investeringen

354.944

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

43

Sociale vooruitgang

424.577

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

425.301

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950