Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2018 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)
   

1

2

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

6.007.089

5.951.401

1.343.470

762.367

496.020

674.576

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

40.314

37.196

25.025

11.394

8.276

3.060

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

260.757

265.091

16.233

11.590

15.924

3.519

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

4.511.926

4.518.316

957.719

354.837

361.227

470.719

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

231.354

176.053

470

178.868

– 71.433

379

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

113.283

107.456

11.065

21.707

221

2.241

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

188.839

188.841

18.911

40.319

40.321

18.398

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

27.379

26.403

1.432

62

– 914

857

8

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

78.884

74.031

37.074

59.349

54.496

37.074

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

115.700

117.433

224.364

4.121

5.854

102.432

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

431.675

433.319

45.253

89.519

91.163

29.973

12

Algemeen

10.265

10.265

0

6.978

7.262

5.924

– 3.287

– 3.003

5.924

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

0

0

0

– 6.112

– 6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0