Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (bedragen x € 1.000)

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1)

Realisatie 2017 (4)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

   

Totaal baten

43.500

50.062

6.562

47.717

Totaal lasten

43.500

54.100

9.8501

49.123

Saldo van baten en lasten

0

– 4.038

– 3.288

– 1.406

         

Totaal kapitaaluitgaven

1.500

364

– 1.136

6.425

Totaal kapitaalontvangsten

1.000

3.199

2.199

1.812

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

   

Totaal baten

46.593

82.937

36.344

58.570

Totaal lasten

46.593

78.929

32.336

74.101

Saldo van baten en lasten2

0

4.008

4.008

– 15.531

         

Totaal kapitaaluitgaven

5.000

13.004

8.004

9.707

Totaal kapitaalontvangsten

3.000

28.238

25.238

4.000

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

   

Totaal baten

360.800

332.850

– 27.950

324.299

Totaal lasten

360.800

353.350

– 7.450

334.599

Saldo van baten en lasten

0

– 20.500

– 20.500

– 10.300

         

Totaal kapitaaluitgaven

3.700

4.722

1.022

7.330

Totaal kapitaalontvangsten

0

13.800

13.800

5.975

Noot 1: Door een fout in de optelsom in de oorspronkelijk vastgestelde begroting wijkt het verschil meer af dan uit deze presentatie blijkt. Zie agentschapsparagraaf aCBG voor nadere toelichting.

Noot 2: Het bedrag is exclusief Vpb. Zie agentschapsparagraaf.

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.