Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1: TOEZICHTRELATIES RWT’s EN ZBO’s

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). In tabel 2 zijn voor de RWT’s en ZBO’s waarvan de baten groter zijn dan € 50 miljoen de baten en lasten nader uitgewerkt.

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van VWS Bedragen x 1.000€.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

ZonMw

       

Ja

Totale baten

182.298

247.798

65.500

183.088

 

Totale lasten

183.124

245.276

62.152

183.664

 

Saldo van baten en lasten

– 826

2.522

3.348

– 576

 

Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

CIZ

       

Nee

Totale baten

65.700

65.700

61.990

 

Totale lasten

65.700

67.140

1.440

58.838

 

Saldo van baten en lasten

– 1.440

– 1.440

3.152

 

Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (>€ 50 miljoen) van VWS.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

CAK

       

Ja

Totale baten

119.317

120.055

738

90.081

 

Totale lasten

119.317

117.465

– 1.852

93.252

 

Saldo van baten en lasten

2.590

1.114

– 3.171

Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Pur

       

Nee

Totale baten

1.878

1.928

50

2.222

 

Totale lasten

1.878

1.928

50

2.222

 

Saldo van baten en lasten

– 

 

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

CCMO inclusief METC’s

       

Nee

Totale baten

 

Totale lasten

4.100

3.400

700

2.900

 

Saldo van baten en lasten

– 4.100

– 3.400

– 600

– 2.900

 

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

NZa

       

Ja

Totale baten

55.799

55.799

55.035

 

Totale lasten

56.889

55.556

– 1.333

51.541

 

Saldo van baten en lasten

– 1.090

243

1.333

3.494

 

Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

ZiNL

       

Ja

Totale baten

51.039

51.220

181

48.747

 

Totale lasten

51.039

51.290

251

49.090

 

Saldo van baten en lasten

– 70

– 70

– 343

Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> 50 miljoen euro) van VWS.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

CSZ

       

Ja

Totale baten

2.500

2.143

357

2.271

 

Totale lasten

2.500

2.583

– 83

2.271

 

Saldo van baten en lasten

– 440

274

Toelichting: om het negatieve exploitatieresultaat te dekken, is € 0,44 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve afbouw CSZ. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

CBG

       

Nee

Totale baten

 

Totale lasten

750

584

– 166

806

 

Saldo van baten en lasten

– 750

– 584

166

– 806

 

Toelichting: het College ter beoordeling van Geneesmiddelen is onderdeel van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en wordt in de agentschapsparagraaf nader toegelicht.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

Nederlandse Transplantatiestichting

       

Ja

Totale baten

28.009

26.315

1.694

31.066

 

Totale lasten

28.009

27.672

337

26.612

 

Saldo van baten en lasten

– 1.357

1.357

4.454

 

Toelichting: de gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

FMMU

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

240

240

215

 

Saldo van baten en lasten

– 240

– 240

– 215

 

Toelichting: betreft opdracht voor Indicatie Bovenregionaal vervoer Valys.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA)

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Zorgkantoren Wlz

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting: voor de uitvoering van de Wlz-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders (zorgkantoren). Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoor-regio. De Wlz-uitvoerder voert de Wlz uit namens de zorgverzekeraars, de Wlz-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Voor de uitvoering van de taken worden middelen via het Fonds Langdurige Zorg (Flz) aan de zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) beschikbaar gesteld.

Naam RWT/ZBO

Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Uitvoerders Wlz

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting: voor de uitvoering van de Wlz-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders (zorgkantoren). Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoor-regio. De Wlz-uitvoerder voert de Wlz uit namens de zorgverzekeraars, de Wlz-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Voor de uitvoering van de taken worden middelen via het Fonds Langdurige Zorg (Flz) aan de zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) beschikbaar gesteld.

2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> 50 miljoen euro) van VWS bedragen x 1000€.

Naam RWT/ZBO

(1) Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

(3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2016

ZonMw

       

Totale baten

182.298

247.798

65.500

183.088

Bijdrage moederdepartement

121.471

180.018

58.547

128.157

Bijdrage overige departementen

45.872

45.641

– 231

43.836

Tarieven/facturaties derden

14.955

22.139

7.184

11.095

Premies

Overige baten

Totale lasten

183.124

245.276

62.152

183.664

Apparaatskosten

21.259

23.011

1.752

23.968

waarvan personele kosten

17.659

19.710

2.051

20.153

waarvan materiële kosten

3.600

3.301

– 299

3.815

Programmakosten

161.865

222.265

60.400

159.696

Overige lasten

Saldo van baten en lasten

– 826

2.522

3.348

– 576

Toelichting: bijdrage moederdepartement betreft een forse toename van het aantal programma's die door ZonMw wordt uitgevoerd door VWS. Bijdrage overige departementen: betreft de bijdrage van NWO vallend onder het Ministerie van OCW. Tarieven/facturaties derden: Betreft een forse toename van het aantal programma's die voor derden wordt uitgevoerd. Personele kosten: toename wordt veroorzaakt door de toename van de uitvoering van programma's voor VWS en derden. Programmakosten: toename wordt veroorzaakt door de toename van de uitvoering van programma's voor VWS en derden. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

(1) Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

(3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

CIZ

       

Totale baten

65.700

65.700

61.990

Bijdrage moederdepartement

65.700

65.700

61.990

Bijdrage overige departementen

Tarieven/facturaties derden

Premies

Overige baten

Totale lasten

65.700

67.140

1.440

58.838

Apparaatskosten

62.076

64.000

1.924

54.697

waarvan personele kosten

49.602

51.436

1.834

43.061

waarvan materiële kosten

12.474

12.564

90

11.636

Programmakosten

Overige lasten

3.624

3.140

– 484

4.141

Saldo van baten en lasten

– 1.440

– 1.440

3.152

Toelichting: De personeelskosten zijn € 8,4 miljoen hoger dan in 2017. Om alle indicaties adequaat te kunnen afhandelen zijn het aantal interne en externe medewerkers in 2018 toegenomen. De overige kosten zijn € 1,0 miljoen lager dan in 2017. Dit is vooral te relateren aan het reeds geheel in 2017 afgeschreven softwaresysteem Portero dat nog in gebruik is. De overige kosten zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat er minder gebruikt is gemaakt van externe adviseurs voor € 0,4 miljoen en € 0,3 miljoen lagere uitgaven aan de afname IQ testen ten behoeve van de indicaties in het primair proces. Daarentegen zijn er € 0,2 miljoen meer kosten gerealiseerd dan begroot door hogere afschrijvingskosten op de geactiveerde software van Het Datawarehouse en vanwege extra aanpassingen aan gebouwen.

Naam RWT/ZBO

(1) Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

(3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2016

CAK

       

Totale baten

119.317

120.055

738

90.081

Bijdrage moederdepartement

119.317

120.001

684

90.049

Bijdrage overige departementen

Tarieven/facturaties derden

Premies

Overige baten

54

53

32

Totale lasten

119.317

117.465

– 1.852

93.252

Apparaatskosten

111.968

111.161

– 807

88.020

waarvan personele kosten

82.288

81.162

– 1.126

60.680

waarvan materiële kosten

29.680

29.999

319

27.340

Programmakosten

7.349

6.304

– 1.045

5.232

Overige lasten

Saldo van baten en lasten

2.590

2.590

– 3.171

Toelichting: verschil realisatie 2017 i.v.m. realisatie 2016: door de overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK per 1-1-2017, is de begroting van het CAK gegroeid met circa € 30 miljoen. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

(1) Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

(3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2016

NZa

       

Totale baten

55.799

55.799

55.035

Bijdrage moederdepartement

55.585

55.585

54.821

Bijdrage overige departementen

Tarieven/facturaties derden

Premies

Overige baten

214

214

214

Totale lasten

56.889

55.556

– 1.333

51.541

Apparaatskosten

50.091

48.567

– 1.524

43.052

waarvan personele kosten

38.015

36.250

– 1.765

33.273

waarvan materiële kosten

12.076

12.317

241

9.779

Programmakosten

6.798

6.704

– 94

8.464

Overige lasten

285

*285

25

Saldo van baten en lasten

– 1.090

243

1.333

3.494

Toelichting: * betreft voornamelijk een naheffingsaanslag van de Belastingdienst inzake omzetbelasting over detacheringsopbrengsten 2013 t/m 2017. Materiële kosten: Voornamelijk hogere kosten automatiseringskosten € 2,1 miljoen en huisvestingskosten € 0,4 miljoen.

Programmakosten: Lagere kosten externe inhuur deskundigheid, uitzendkrachten, onderzoek en advies. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Naam RWT/ZBO

(1) Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

(3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

ZiNL

       

Totale baten

51.039

51.220

181

48.747

Bijdrage moederdepartement

50.222

49.749

– 473

47.267

Bijdrage overige departementen

Tarieven/facturaties derden

Premies

Overige baten

817

1.471

654

1.480

Totale lasten

51.039

51.290

251

49.090

Apparaatskosten

48.273

48.550

277

46.931

waarvan personele kosten

27.702

29.325

1.623

24.668

waarvan materiële kosten

20.571

19.225

– 1.346

22.263

Programmakosten

2.767

2.740

– 27

2.160

Overige lasten

Saldo van baten en lasten

– 70

– 70

– 343

Toelichting: In 2018 is € 1,3 miljoen minder uitgegeven aan materiele kosten dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op de post bureaukosten, veroorzaakt door lagere uitgaven aan aanbestedingskosten en de uitbesteding van een callcenter. De salariskosten over 2018 vallen € 1,6 miljoen hoger uit dan begroot. De stijging in de personele kosten wordt veroorzaakt doordat er veel vacatures zijn ingevuld met tijdelijke inhuur.