Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

V. Overzicht evaluaties en overige onderzoeken

Artikel 31 – Nationale Politie

Artikelnummer 31.0

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

3. Overig onderzoek

     

Art. 31.0

Politie en verwarde personen

n.n.b.

n.n.b.

Artikel 32 – Rechtsbijstand en Rechtspleging

Artikelnummer 32.0

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art. 32.0

Evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

n.n.b.

n.n.b.

3. Overig onderzoek

     

Art. 32.2

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht

n.n.b.

n.n.b.

Art. 32.2

Lange termijn Monitor Raadsman bij Verhoor

n.n.b.

2018

Artikel 34 – Straffen en beschermen

Artikelnummer 34.0

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

3. Overig onderzoek

     

Art. 34.0

Evaluatie Wet Justitiële Voorwaarden

20171

2018

       

Artikelnummer. 34.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art. 34.3

Evaluatie WETS

2018

2018

       

Artikelnummer 34.4

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art. 34.4

Evaluatie pilots leefklimaat

n.n.b.

n.n.b.

       

Artikelnummer 34.5

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art. 34.5

Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp

2017

2018

Art. 34.5

procesevaluatie voor training agressiecontrole regulier

procesevaluatie voor training agressiecontrole plus

2017

2018

Noot 1: Het betreffende onderzoek is in dit overzicht in Begroting V&J 2018 opgenomen, omdat het in najaar 2017 / begin 2018 zal starten.

Artikel 37 – Vreemdelingen

Artikelnummer 37.2 en 37.3

Titel/onderwerp

Start

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

Art. 37.3

Nb op dit vlak zijn eerdere, mogelijk ook relevante studies verricht door/vanuit het WODC. Zo is in 2014 bijvoorbeeld Het lot van het inreisverbod opgeleverd

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art. 37.2

Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES

20171

2018

Noot 1: Het betreffende onderzoek is in dit overzicht in Begroting V&J 2018 opgenomen, omdat het in najaar 2017 / begin 2018 zal starten.