Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 4 Subsidieoverzicht

Tabel Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regeling Onderwijsvoorzieningen jongeren met een handicap (UWV)1

23.000

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

geen

2019

20182

Regeling Onderwijs in het buitenland (Stichting NOB)

13.486

10.394

10.394

10.394

10.394

10.394

10.394

geen

2019

2018

WOOS: Basis voor Presteren («School aan Zet» en «Bèta en Techniek»)

5.900

           

2015

geen3

2016

WOOS: Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

10.130

11.130

11.630

12.130

12.630

13.130

13.630

geen

2019

2018

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

geen

2019

2018

WOOS: Arbeids- en kennisactiviteiten PO

2.020

2.020

         

geen

geen5

2017

WOOS: aanpassen lesmaterialen ten behoeve van visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen (Dedicon)

4.464

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

geen

2019

2018

WOOS: Techniekpact

 

2.275

1.825

1.375

     

geen

2019

2019

WOOS: FODOK

0

60

40

       

2014

2018

2018

WOOS: Goed Worden, Goed Blijven (PO-Raad)

1.685

3.089

         
geen6

2018

2018

SLOA/WOOS: Nederlands Gebarencentrum

487

487

487

487

487

487

487

geen

2019

2018

WOOS: Ouderorganisatie

1.075

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2014

2019

2018

WOOS: PO-Raad diversen

4.107

3.671

         

geen

geen

2018

WOOS: Stichting Gedragswerk

602

640

640

640

640

640

640

2015

2020

2018

WOOS: Vensters PO

 

330

         

2014

geen

2017

WOOS: Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning Scholen en ouders)

2.050

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

geen

2018

2018

WOOS: Q voor besturen (PO Raad)

748

2.245

         

geen

2018

2018

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

0

0

0

6.000

12.000

12.000

20.000

2015

geen

2017

Kaderregeling Subsidiëring onderzoek en wetenschap: Pre COOL-onderzoek (NWO)

375

375

375

375

375

   

2015

2019

2020

WOOS: Regeling Cultuurbegeleider

 

1.000

1.000

1.000

1.000

   

geen

2020

2020

Overige beschikkingen op basis van WOOS/SLOA

10.223

25.605

30.473

28.442

30.036

33.070

33.070

divers

divers

divers

Totaal subsidie(regelingen)

87.272

100.041

93.584

97.563

104.282

106.441

114.941

     

Noot 1: Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs.

Noot 2: De regeling wordt jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

Noot 3: Betreffen kortlopende subsidies met een looptijd korter dan 4 jaar.

Noot 4: Dit betreft de bekostiging van academische ziekenhuizen.

Noot 5: Geen volgende evaluatie. Vanaf 2018 in lumpsum.

Noot 6: Evaluatie via monitor bestuursakkoord PO 2017.

Tabel Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

WOOS:

                   

Basissubsidie Stichting Kennisnet

12.300

12.580

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2015

2020

jaarlijks1

ICT projecten (incl. transparantie)

3.293

6.200

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

geen

2017

Jaarlijks

Pilot zomerscholen

8.750

9.000

0

0

0

0

0

2014

2017

2017

Overig totaal

27.170

37.752

37.705

37.755

37.963

38.878

38.878

     

Bestaande uit:

                   

Regeling LAKS, Combo voor LAKS

473

474

474

474

474

474

474

2015

2017

jaarlijks2

WOOS:

                   

Centrum Sociale Veiligheid

1.878

1.835

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2014

2017

Jaarlijks

Nederlands Jeugd Instituut

980

1.000

900

800

800

800

800

2015

2020

Jaarlijks

Skills Netherlands

650

650

650

650

650

650

650

geen

2020

Jaarlijks

Europees Platform

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

2014

2020

Jaarlijks

Ingrado

1.197

590

550

550

550

550

550

2010

2020

Jaarlijks

Kansengelijkheid

0

11.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

geen

2018

2020

Overige subsidies3

20.792

20.603

15.531

15.681

15.889

16.804

16.804

Divers

Divers

Divers

Totaal subsidieregelingen

51.513

65.532

54.705

54.755

54.963

55.878

55.878

     

Noot 1: Subsidie wordt jaarlijks getoetst en verlengd.

Noot 2: Regeling wordt jaarlijks verlengd (betreft jaarlijkse instellingssubsidie op basis van een bestuurlijke verplichting).

Noot 3: Onder meer subsidies voor excellente en zwakke scholen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, lerarenregister en het lerarenontwikkelfonds.

Tabel Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Subsidieregeling praktijkleren

188.450

196.500

196.500

196.500

196.500

196.500

196.500

geen

2018

2019

Permanent leren

0

0

0

196.800

196.800

196.800

196.800

geen

nnb

nnb

Subsidieregeling Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal

11.688

13.092

12.010

7.000

7.000

7.000

7.000

2015

2018

2018

Pilots laaggeletterdheid

0

0

0

0

0

0

0

2015

2018

2018

Loopbaanorientatie

737

1.900

1.700

1.300

1.300

1.300

1.300

2016

 

2017

ROC Leiden

32.458

7.017

525

0

0

0

0

geen

nnb

2018

Sectorplan mbo-hbo techniek

0

438

0

0

0

0

0

2017

2017

2018

                     

Overig totaal bestaande uit:

20.925

19.341

19.212

9.726

8.335

12.536

12.536

     

Beoordeling kwaliteitsplannen/exellentieplannen

2.000

2.000

900

900

0

0

0

2017

 

2019

Overig

18.925

17.341

17.212

8.826

8.335

12.536

12.536

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

254.258

238.288

229.947

411.326

409.935

414.136

414.136

     
Tabel Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regeling: Stimulering Bèta/techniek

4.289

3.143

         

2014

2017

2018

WOOS: Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

1.280

1.773

1.806

153

153

153

153

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

5.569

4.916

1.806

153

153

153

153

     

Noot 1: In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht.

Tabel Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regeling: Open en online onderwijs

1.027

1.000

1.600

2.000

2.000

2.000

2.000

Geen

2017

2022

WOOS: Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

2.133

1.680

2.395

2.288

2.288

2.288

2.288

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

3.160

2.680

3.995

4.288

4.288

4.288

4.288

     

Noot 1: In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht.

Tabel Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

632

           

2015

Geen

2016

Subsidiebeschikking (WOOS) Neth-ER

600

600

600

       

2013

2017

2018

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

211

196

196

196

196

196

196

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien1

2022

Nationale Unesco Commissie

                 

2016

Actieprogramma bevordering onderwijs- en onderzoeksmobiliteit naar Duitsland

                 

2016

DutchCulture Beste Buren

                 

2016

DutchCulture Future is Now

                 

2016

Nationale Jeugdraad

                 

2017

Stichting Lezen en Schrijven

                 

2017

Overige incidentele subsidies

152

196

25

60

60

60

70

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien1

2022

Model United Nations Simulations

                 

2016

Unesco Free Press Unlimited

                 

2016

Docentenuitwisseling Fulbright Center

                 

2018

NWS

                 

2019

Totaal subsidieregelingen

1.595

992

821

256

256

256

266

     

Noot 1: Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS en Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

115.534

123.175

122.642

122.648

118.656

118.656

118.656

2015

2017/2018

2018

WOOS: Impuls Lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

16.774

2.977

1.638

       
geen1
 

2018

Regeling versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen

17.418

           

geen

 

2017

WOOS: Onderwijscoöperatie

3.015

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

geen2
 

2022

WOOS: Promotiebeurs voor leraren (via NWO)

6.502

3.375

         

geen

2018/2019

2017

WOOS: Projecten professionalisering

1.092

3.700

2.000

       

geen

2019

2019

WOOS: Overige projecten

6.916

6.251

6.664

3.232

1.832

1.832

1.267

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

167.251

142.423

135.889

128.825

123.433

123.433

122.868

     

Noot 1: Resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Noot 2: Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening of het jaarverslag van de subsidieontvangers.

Tabel Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Wet Specifiek Cultuurbeleid:

                 

Verbreden inzet cultuur

15.043

8.499

8.684

7.666

6.266

9.066

9.066

2013–2016

2018

jaarlijks

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

6.862

6.965

7.155

7.005

7.005

6.052

6.052

2016

2018

jaarlijks

Programma leesbevordering

3.476

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

2015

2018

2020

Creatieve Industrie

 

1.805

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

Divers1

Divers

Divers

Monumentenzorg

 

1.321

           

2018

 

Programma erfgoed en ruimte

2.567

3.462

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

20172

2020

Divers

Programma ondernemerschap

1.575

           
20153

2016–2017

Specifiek cultuurbeleid

28.996

21.903

12.865

12.065

12.241

10.918

10.918

Divers

Divers

Divers

Totaal subsidieregelingen

58.519

47.305

37.529

35.561

34.337

34.861

34.861

     

Noot 1: Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten, die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)». De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring. Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in de voortgang en effectiviteit van beleid.

Noot 2: In het kader van MoMo

Noot 3: De programma onderdelen van het programma Ondernemerschap (programma Cultuur Ondernemen, programma Leiderschap in Cultuur, programma Wijzer Werven) zijn in 2015 voor het laatst geëvalueerd. De projectsubsidie voor het programma Cultuur Ondernemen eindigt op 31 december 2016 en de projectsubsidie voor het programma Leiderschap in Cultuur eindigt op 31 december 2017.

Tabel Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regelinsg op het Specifiek Cultuurbeleid

358

474

919

919

919

919

919

Geen1

Totaal subsidieregelingen

358

474

919

919

919

919

919

     

Noot 1: Bovenstaande subsidie bevat programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)». De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid en de Mediawet 2008. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring.

Tabel Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

kaderregeling subsidies

                   

Stichting NLBIF

0

0

550

550

550

550

550

20141

2021

Geen2

Naturalis Biodiversity Center

6.266

6.265

6.265

6.265

6.265

6.266

6.266

2014

2021

Geen

BPRC

8.359

9.608

9.608

9.608

9.608

9.609

9.609

2014

2021

Geen

NCWT/ NEMO

3.393

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

2014

2021

Geen

STT

221

221

221

221

221

221

221

2014

2021

Geen

Nationale Coördinatie

1.352

5.017

5.902

5.718

6.126

6.425

6.425

2014

2021

Divers

Bilaterale samenwering

1.500

0

0

0

0

0

0

2014

2018

2018

Subsidieregeling St. AAP

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

Geen

Geen3

2033

Totaal subsidieregelingen

22.123

25.509

26.944

26.760

27.168

27.469

27.469

     

Noot 1: Deze instellingen zijn onderdeel van het Nederlandse wetenschapsstelsstelsel en zijn vanuit die rol meegenomen in het IBO wetenschappelijk onderzoek.

Noot 2: Geen eindatum, betreft een langdurige exploitatiesubsidie.

Noot 3: Looptijd subsidie tot en met 2033 is vastgelegd in de subsidieregeling Stichting AAP.

Tabel Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Subsidieregeling emancipatie 2011

5.985

4.295

1.623

786

           

Subsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid 2017–2022

 

2.933

1.991

2.620

3.406

3.406

3.416

   
20221

Totaal subsidieregelingen

5.985

7.228

3.614

3.406

3.406

3.406

3.416

     

Noot 1: Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties.