Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 3: OVERZICHT SUBSIDIES BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2017. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele subsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht. Bedragen uit onderstaande overzicht sluiten niet aan met realisatiebedragen subsidies in het jaarverslag 2016 van BHOS. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een deel van de subsidies bij RVO is inbesteed of is uitbesteed aan een externe organisatie. De overmakingen van programmamiddelen aan deze uitvoeringsorganisaties zijn opgenomen als uitgaven in het jaarverslag 2016. In het subsidieoverzicht bij het jaarverslag van 2016 zijn de door de uitvoeringsorganisaties uitgekeerde subsidies aan subsidieontvangers opgenomen.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie

(jaartal + hyperlink

vindplaats)

Volgende evaluatie

(jaartal)

Einddatum subsidie

(regeling jaartal)

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

5.009

5.959

3.887

1.950

1.293

303

0

2017

2022

2022

1.2.

Partners for international Business

3.240

2.236

1.250

1.269

0

0

0

 

2017

2017

1.2.

Programma strategische beurzen

0

84

0

0

0

0

0

 

2017 evaluatie DIO instrumenten

2015

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

80

79

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

1.2.

Subsidieregeling Internationaal Excelleren

0

1.026

0

0

0

0

0

 

2017 evaluatie DIO instrumenten

2017

1.2.

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen 2014

279

683

0

0

0

0

0

 

2017 evaluatie DIO instrumenten

2015

1.2.

Transitiefaciliteit (non-ODA)

1.351

1.952

0

0

0

0

0

2015, monitoring (Ondernemersperspectief op TF) (geen link)

Midterm review in 2017

2015

1.3.

Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

9.520

5.284

7.943

6.537

2.448

0

0

 

2020

2015

1.3.

FMO – Capacity Development 2015–2018

0

1.856

1.856

0

0

0

0

 

2019

2018

1.3.

FMO – IDF infrastructuurfonds voor de MOL’s

39.504

30.496

15.113

0

0

0

0

2009

2017

2017

1.3.

FMO – MASSIF

1.544

3.133

0

0

0

0

0

2016

2020

2026

1.3.

LEAD

3.074

8.467

5.828

1.185

0

0

0

 

2020

2016

1.3.

ORIO

0

48.819

69.561

67.186

50.790

50.790

50.790

2013

2019

2030

1.3.

OS pilot 2g@there

925

750

972

200

300

0

0

2014 mid-term review (geen link)

2018

2015

1.3.

PSD Apps

13.855

21.212

8.070

7.308

0

0

0

 

2018

2019

1.3.

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

19.160

11.529

1.001

789

639

4.448

0

2017

 

2014

1.3.

PSI Arabische regio 2012- 2014

2.313

2.240

615

350

10.365

0

0

2017

 

2014

1.3.

PSOM 2007 2013

3.234

1.567

0

0

2.765

0

0

2017

 

2013

1.3.

PUM – Programma Uitzending Managers 2012–2015

8.593

2.534

0

0

0

0

0

2016

2020

2015

Begrotings.artikel

Naam subsidieregeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.3.

Subsidieregeling BZ 2006

71.390

93.611

66.768

63.483

62.732

8.438

135

2017

2022

2022

1.3.

Transitiefaciliteit (ODA)

1.971

3.300

3.938

462

0

0

0

2015, monitoring (Ondernemersperspectief op TF) (geen link)

Beleids en eindevaluatie in 2019

2015

1.4.

Dutch Good Growth Fund

16.475

62.525

89.191

0

0

0

0

2015 tussentijdse evaluatie

2019

2017

2.1.

Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

14.280

12.812

18.188

11.104

0

0

0

2013 (geen link)

2020

2015

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

58.137

59.718

33.629

19.504

11.512

40

0

2017

2022

2022

2.2.

Fonds Duurzaam Water – FDW

6.791

3.942

1.531

1.568

2.162

0

0

 

2020

2020

2.2.

Ghana Wash Window FDW

9.495

10.927

5.851

1.800

4.300

0

0

 

2020

2021

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

45.746

41.060

41.009

31.277

24.836

12.399

1.848

2017

2022

2022

2.3.

Access to Energy Fund (AEF)

7.500

19.180

22.000

0

0

0

0

 

2017

2022

2.3.

Daey Ouwens Fonds

0

516

0

0

0

0

0

2014 (geen link)

 

2010

2.3.

Clean Cooking Promotion

1.350

1.000

430

0

0

0

0

   

2018

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

26.586

21.999

13.513

4.560

2.869

675

0

2017

2022

2022

3.1.

Fonds Keuzes en Kansen 2011–2014

0

1.250

0

0

0

0

0

 

2017

2015

3.1.

Fonds Product Development Partnerships

0

295

0

0

0

0

0

2014

2020

2020

3.1.

Opstap Fonds

0

400

0

0

0

0

0

 

2017

2015

3.1.

Seksuele Rechten en Reproductieve Gezondheidszorg (SRGR-Fonds)

4.604

6.647

0

0

0

0

0

 

2021

2015

3.1.

SRGR partnerschappen 2016 – 2020

53.547

38.414

43.786

41.798

30.237

2.207

0

 

2021

2020

3.1.

Subsidieregeling BZ 2006

84.418

88.035

79.556

72.745

68.262

10.949

0

2017

2022

2022

3.2.

Flow 2016–2020

18.357

29.988

18.977

13.055

332

4.417

0

 

2020

2020

3.2.

Vrouwen, vrede en veiligheid 2016–2019

2.391

5.529

3.854

550

649

0

0

 

2020

2016

3.2.

Subsidieregeling BZ 2006

16.203

5.032

13.426

12.183

8.685

2.419

0

2017

2022

2022

3.3.

Medefinancieringsstelsel II

7.510

5.323

1

0

0

0

0

2015

 

2015

3.3.

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

196.679

170.384

194.582

186.023

122.648

9.724

0

 

2019

2020

3.3.

Subsidieregeling BZ 2006

1.174

872

909

748

143

125

0

2017

2022

2022

3.3.

Twinningfaciliteit Nederland-Suriname

1.600

351

0

0

0

0

0

2016

 

2016

3.3.

Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016

3.678

2.451

0

0

0

0

0

2008

2017

2016

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie

(jaartal + hyperlink

vindplaats)

Volgende evaluatie

(jaartal)

Einddatum subsidie

(regeling jaartal)

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

31.991

52.463

592

129

0

0

0

2017

2022

2022

4.1.

Subsidieregeling BZ 2006

4.789

5.445

4.045

1.964

395

132

0

2017

2022

2022

4.3.

Adressing Root Causes Fund 2016 – 2021

25.491

30.288

28.184

22.794

14.510

1.394

3.493

 

2022

2021

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

40.554

44.192

24.905

11.529

7.749

2.730

875

2017

2022

2022

4.3.

Wederopbouw 2012- 2015

8.603

6.605

0

0

0

0

0

 

2018

2015

4.4.

Strategische Partners Chronische Crises 2014 – 2016

5.621

2.708

0

0

0

0

0

 

2018

2016

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

71.832

74.966

5.605

156

0

0

0

2017

2022

2022

5.1.

Subsidieregeling BZ 2006

1.717

1.622

1.695

22

0

0

0

2017

2022

2022

5.2.

Subsidieregeling BZ 2006

8.768

5.940

3.766

2.452

1.807

400

0

2017

2022

2022

5.3.

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013

789

206

0

0

0

0

0

 

2018 beleidsdoor-lichting migratie en ontwikkeling

2013

5.3.

Subsidieregeling BZ 2006

990

473

63

0

0

0

0

2017

2022

2022

 

Totaal

962.706

1.060.375

836.092

586.682

432.426

111.592

57.141