Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2. Moties en toezeggingen

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De in het debat gemaakte opmerkingen over viering 100 jaar algemeen kiesrecht/ onderwijsvrijheid zal door de Minister-President worden doorgeleid naar de Minister van BZK.

Begrotingsbehandeling 2017, 27 oktober 2016

De toezegging is uitgevoerd en de Minister van BZK verkent thans de mogelijkheden voor een dergelijke viering.

De Minister-President zet zich er voor in dat ook de beëdigingsplechtigheid van het volgende kabinet (onder zijn leiding) zal worden geregistreerd door camera’s.

Begrotingsbehandeling 2016, 27 oktober 2016

De Minister-President zal zich hiervoor inzetten.

De Minister-President zal in de ministerraad de oproep aan alle bewindspersonen doen om de termijnen voor de beantwoording van schriftelijke Kamervragen in acht te nemen.

Begrotingsbehandeling 2017, 27 oktober 2016

De toezegging is uitgevoerd.