Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.2 Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

A. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid – Artikel 10 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

37.677

37.705

48.325

49.435

63.696

100.208

                 

Uitgaven

0

37.677

97.019

119.180

167.305

63.738

91.357

 

Programma onvoorzien

0

5.631

5.257

5.226

5.223

5.225

5.225

 

Apparaat onvoorzien

0

9.722

70.432

93.164

141.836

38.465

66.148

 

Loonbijstelling

0

22.324

21.330

20.790

20.246

20.048

19.984

 

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen overgeboekt. Voorts staan er middelen op voor het werkbedrijf Switch. Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.