Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.4 Subsidieoverzicht

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Artikel

Subsidie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal verleningen 2018

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie(regeling) (jaartal)

Artikel 2

CDFD (www.cdfd.nl)

436

436

436

436

436

436

436

1

2014

2019

Jaarlijkse vaststelling

Artikel 4

Technische assistentie kiesgroeplanden (Centre of Excellence in Finance, CEF)

350

0

           

n.v.t.

n.v.t. (laatste in 2016)

2016

Totaal subsidieregelingen

 

786

436

436

436

436

436

436

       

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën. Binnen deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Awb gebruikt. De Awb definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb): «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Centre of Excellence in Finance, CEF

Wegens veranderde inzichten wordt er met het CEF niet meer gewerkt met een subsidie, maar met een arrangement. Een arrangement is een meer passende vorm voor het CEF, aangezien het een internationale organisatie is.