Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.5 Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 – Belastingen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Toezicht, Opsporing en Massale processen

2017

2017

 
 

Dienstverlening

2020

2020

 
 

Toeslagen

2021

2021

 
 

Toezicht, Opsporing en Massale processen

2022

2022

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

2020

2020

 
 

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

2020

2020

 
 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

 

Fiscale monitor

Jaarlijks

 

www.belastingdienst.nl

 

Werkkostenregeling

2017

2017

 
 

Accijns teruggaaf LNG

2018

2018

 
 

Overdrachtsbelasting

2018

2018

 
 

Evaluatie autobrief II

2018

2018

 
 

Middelingsregeling

2018

2018

 
 

Vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen

2019

2019

 
 

Assurantiebelasting

2019

2019

 
 

Vrijstelling oldtimers

2019

2019

 
 

Energiebelasting

2020

2020

 
 

BPM en MRB

2020

2020

 
 

Erf- en schenkbelasting

2021

2021

 
 

Kansspelbelasting

2021

2021

 
 

Vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling

2021

2021

 
 

Bankenbelasting

2021

2021

 

Artikel 2 – Financiële markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleid maken voor een stabiele werking van financiële markten, met betrouwbare dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven

2017

2017

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Wet beloningen financiële ondernemingen

2017

2018

 
         

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie provisieverbod

2017

2017

 
 

Onderzoek ARK naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

Doorlopend

 

http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/nl/over-deze-site/publicaties

 

National Risk Assessment witwassen 1

2016

2017

 
 

National Risk Assessment terrorisme financiering 1

2016

2017

 
 

Beleidsmonitor terrorisme financiering

2016

2018

 
 

Beleidsmonitor witwassen 2

2016

2017

 
 

Ex ante analyse naar de economische veiligheid van de NL betaal- en effecteninfrastructuur

2017

2017

 
 

Witwaspiramide

2016

2017

 
 

Onderzoek ontwikkelingen in de markt voor uitvoering premieregelingen

2017

2018

 
 

National Risk Assessment witwassen 2

2017

2018

 
 

National Risk Assessment terrorisme financiering 2

2017

2018

 
 

Beleidsmonitor witwassen 3

2017

2018

 
 

Evaluatie Basic

2018

2018

 
 

Evaluatie doeltreffendheid en effecten art.4:24a Wft

2021

2022

 

Artikel 3 – Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Optimaal financieel resultaat bij realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de Staat

2020

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

 

Onderzoek ARK naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

Doorlopend

 

http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/nl/over-deze-site/publicaties

 

Evaluaties staatsaandeelhouderschap bij permanente staatsdeelnemingen

Doorlopend

   

Artikel 4 – Internationale financiële betrekkingen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economisch ontwikkeling

2020

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

Artikel 5 – Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Het verzekeren van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan Nederlandse export en buitenlandse investeringen die zonder deze verzekering niet tot stand zouden zijn gekomen, en het creëren en handhaven van een internationaal gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit

2022

2022

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

 

CBS-onderzoek inzake bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Jaarlijks

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/40/bijdrage-publieke-exportkredietverzekering-aan-economie

Artikel 6 – BTW-compensatiefonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol

2021

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

Artikel 11 – Financiering staatsschuld

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijk rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting

2019

2019

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

Artikel 12 – Kasbeheer

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd

2018

2018

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

Overig

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Begrotingsbeleid

2020

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA’s

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
         

3. Overig onderzoek

 

Jaarlijkse beoordeling Nederlands Stabiliteitsprogramma door EFC/Ecofin

Jaarlijks

 

http://www.europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het

 

Jaarlijks IMF-artikel IV consultatie

Jaarlijks

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html