Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven (bedragen in €)

Art.

Naam artikel

(€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplicht

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Belastingen

(€ 151.824.000)

€ 151.824.000

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

2

Financiële markten

(€ 28.769.000)

€ 21.734.000

(75,5%)

€ 7.035.000

(24,5%)

Wijzer in Geldzaken (€ 272.000); kosten voor muntcirculatie waaronder aankoop rondellen (blanco muntplaatjes) voor productie nieuwe munten (€ 6.763.000)

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

(€ 366.932.000)

€ 364.932.000

(99,5%)

€ 2.000.000

(0,5%)

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen, inhuur adviseurs (€ 2.000.000)

4

Internationale financiële betrekkingen

(€ 419.328.000)

€ 417.651.000

(99,6%)

€ 1.677.000

(0,4%)

Technische assistentie Kiesgroeplanden (€ 1.677.000)

5

Exportkredietverzekeringen,-garanties en investeringsverzekeringen

(€ 75.442.000)

€ 75.442.000

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

6

BTW-compensatiefonds

(€ 3.010.252.000)

€ 3.010.252.000

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

11

Financiering staatsschuld

(€ 46.566.396.000)

€ 46.547.282.000

(99,96%)

€ 19.114.000

(0,04%)

Betalingen aan banken voor adviezen bij de uitgiftes van obligaties, drukkosten, softwarelicenties en nog een aantal kleinere posten. Een aantal van deze posten kent langdurige contracten, en dus ook een deel van dit bedrag is juridisch verplicht

12

Kasbeheer

(€ 1.532.191.000)

€ 1.532.191.000

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 29.826.000