Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019

35000 IV 26 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 26

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de belangen van de getroffen bewoners van Sint Maarten voorop moeten staan,

roept de Staatssecretaris op om te bezien hoe de wederopbouw van Sint Maarten kan worden versneld op een duurzame manier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu