Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

35029 7 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 7

Ontvangen 26 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel V, onderdeel B, wordt in het voorgestelde zevende lid, onderdeel g, «EURO VI en schoner motorrijtuig» vervangen door «EURO VI – motorrijtuig en schoner».

2

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

a. In het in onderdeel C, onder 2, voorgestelde tweede lid, onderdeel b, wordt «indien het voorgenomen investering» vervangen door «indien het een voorgenomen investering».

b. In het in onderdeel E, onder 2, voorgestelde derde lid, onderdeel a, wordt «onder 1° tot en met 7» vervangen door «onder 1° tot en met 7°».

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden drie redactionele verbeteringen in het wetsvoorstel aangebracht.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel