Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 65

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal verkeersongelukken een stijgende lijn vormt terwijl een goede registratie van aard, omvang en oorzaak van de ongelukken ontbreekt;

constaterende dat door het gebrek aan gegevens amper effectief beleid gemaakt kan worden;

verzoekt de regering, in overleg met alle betrokken partijen een plan op te stellen waardoor alle verkeersongelukken geregistreerd kunnen worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels