Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 64

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrachtwagens mede een oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van files;

constaterende dat de A67 bijzonder filegevoelig is;

constaterende dat door truck platooning files kunnen verminderen;

verzoekt de regering, de positieve effecten van truck platooning nadrukkelijk te betrekken bij het voorkomen van files;

verzoekt de regering voorts een pilot daarmee te starten op de A67;

en gaat over tot de orde van de dag,

Von Martels