Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 66

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de luchtruimherziening flinke vertraging heeft opgelopen in het vorige kabinet;

overwegende dat het van belang is dat de juiste expertise bij ministerie en betrokken organisaties voldoende aanwezig is om de algehele luchtruim-herziening in 2023 tot een succes te maken;

spreekt uit dat de openstelling van Lelystad Airport niet kan plaatsvinden zonder het volgen van een zorgvuldig proces zoals geschetst in de Kamerbrieven 31–936 nr. 462 en 31–936 nr.491,

spreekt uit dat de openstelling van Lelystad Airport voorts niet kan plaatsvinden zonder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in 2023 is heringedeeld en dat vanaf dan de laagvliegroutes verdwijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Remco Dijkstra